Organigrama

Os Órganos de Goberno e Administración do Consello Galego de Cámaras, son:
A Presidencia, o Comité Executivo e o Pleno.

PRESIDENTE:
D. José García Costas
Presidente da Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Pontevedra, Vigo y Vilagarcia de Arousa.

COMITÉ EXECUTIVO:

D. José García Costas
Presidente
Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Pontevedra, Vigo y Vilagarcia.

D. Jesús Asorey Carril
Vicepresidente
Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela

D. Marcelo Castro-Rial Schuler
Tesoureiro
 Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de A Coruña

D. Xabier Díaz Díaz
Vogal
Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Lugo

D. Juan Carlos Parada Rúa
Vogal
Cámara de Comercio, Industria, Servizos de Ourense

 D. Gumersido Alonso Gestoso
Vogal
Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Tui

D. Gonzalo Ortiz Amor
Secretario Xeral en Funcións

PLENO:

Este órgano esta composto, ademáis dos membros integrantes do Comité Executivo, polas seguintes persoas:

D. José Manuel Fernández Alvariño
Vogal Consultor

D. Francisco Rodríguez García
Vogal Consultor

D. Hipólito Trinidad Losada
Vogal Consultor
Asociación Provincial da Construción de Lugo
 

Dna. Sol María Vázquez Abeal
Directora Xeral de Comercio 
Consellería de Economía, Emprego e Industria© Consello Galego de Cámaras

C/ San Pedro de Mezonzo, 44- Bajo, 15702 Santiago de Compostela.

Teléfono: 981 596 120 Fax: 981 590 322

administracion@camaras-galicia.com