Organigrama

Os Órganos de Goberno e Administración do Consello Galego de Cámaras, son:
A Presidencia, o Comité Executivo e o Pleno.

PRESIDENTE:
D. José García Costas
Presidente da Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Pontevedra, Vigo y Vilagarcia de Arousa.

COMITÉ EXECUTIVO:

D. José García Costas
Presidente
Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Pontevedra, Vigo y Vilagarcia.

D. Antonio Couceiro Méndez
Vicepresidente
Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de A Coruña

D. José Sierra Fernández
Tesoureiro
Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela

D. Xabier Díaz Díaz
Vogal
Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Lugo

D. Gumersindo Alonso Gestoso
Vogal

Cámara de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Tui. 

D. Gonzalo Ortiz Amor

Secretario Xeral en Funcións

PLENO:

Este órgano esta composto, ademáis dos membros integrantes do Comité Executivo, polas seguintes persoas:

D. José Manuel Fernández Alvariño

Vogal Consultor

D. Francisco Rodríguez García
Vogal Consultor

D. José Antonio Quiroga Lage
Vogal Consultor

D. Eduardo Valín Fernández
Vogal Consultor

Dna. Sol María Vázquez Abeal

Directora Xeral de Comercio 
Consellería de Economía, Emprego e Industria© Consello Galego de Cámaras

C/ San Pedro de Mezonzo, 44- Bajo, 15702 Santiago de Compostela.

Teléfono: 981 596 120 Fax: 981 590 322

[email protected]