Perfil do contratante

Resultados por páxina 

ACORDO DE ADXUDICACIÓN CONTRATO PLAN ESTRATÉXICO CÁMARAS GALEGAS.

23/04/2012

CONTRATACIÓN DUN PLAN ESTRATÉXICO E DE VIABILIDADE PARA AS CÁMARAS DE COMERCIO INDUSTRIA E NAVEGACIÓN DE GALICIA. EXPEDIENTE Nº 01/2012.

ACTA MESA SOBRE A

21/03/2012

ACTO DE APERTURA DO SOBRE A. CONTRATACIÓN DUN PLAN ESTRATÉXICO E DE VIABILIDADE PARA AS CÁMARAS DE COMERCIO GALEGAS. EXPEDIENTE Nº 1/2012.

ACTA MESA SOBRE B

21/03/2012

ACTO DE APERTURA DO SOBRE B. CONTRATACIÓN DUN PLAN ESTRATÉXICO E DE VIABILIDADE PARA AS CÁMARAS DE COMERCIO GALLEGAS. EXPEDIENTE Nº 1/2012.

ACTO MESA APERTURA SOBRES: "A" e "B". EXPEDIENTE Nº 01/2012

15/03/2012

CONTRATACIÓN DUN PLAN ESTRATÉXICO E DE VIABILIDADE PARA AS CÁMARAS DE COMERCIO INDUSTRIA E NAVEGACIÓN DE GALICIA POLO PROCEDEMENTO NEGOCIADO E CON PUBLICIDADE. EXPEDIENTE Nº 01/2012

PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS, EXPEDIENTE Nº 01/2012

27/02/2012

PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN DUN PLAN ESTRATÉXICO E DE VIABILIDADE PARA AS CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA E NAVEGACIÓN DE GALICIA, POLO PROCEDEMENTO NEGOCIADO E CON PUBLICIDADE. EXPEDIENTE Nº 1/2012.

A ADXUDICACIÓN DE CONTRATOS NON SUXEITOS A REGULACIÓN HARMONIZADA

27/06/2008

O presente documento contén as instrucións de obrigado cumprimento aprobadas polo Consello Galego de Cámaras para a adxudicación de contratos non suxeitos a regulación harmonizada.

© Consello Galego de Cámaras

C/ San Pedro de Mezonzo, 44- Bajo, 15702 Santiago de Compostela.

Teléfono: 981 596 120 Fax: 981 590 322

[email protected]