atrás Perfil do contratante

A ADXUDICACIÓN DE CONTRATOS NON SUXEITOS A REGULACIÓN HARMONIZADA

27/06/2008

O presente documento contén as instrucións de obrigado cumprimento aprobadas polo Consello Galego de Cámaras para a adxudicación de contratos non suxeitos a regulación harmonizada.

© Consello Galego de Cámaras

C/ San Pedro de Mezonzo, 44- Bajo, 15702 Santiago de Compostela.

Teléfono: 981 596 120 Fax: 981 590 322

[email protected]