atrás Perfil do contratante

ACTO MESA APERTURA SOBRES: "A" e "B". EXPEDIENTE Nº 01/2012

15/03/2012

CONTRATACIÓN DUN PLAN ESTRATÉXICO E DE VIABILIDADE PARA AS CÁMARAS DE COMERCIO INDUSTRIA E NAVEGACIÓN DE GALICIA POLO PROCEDEMENTO NEGOCIADO E CON PUBLICIDADE. EXPEDIENTE Nº 01/2012

LUGAR: SEDE DO CONSELLO GALEGO DE CÁMARAS

DATA: 21 DE MARZO

HORA: 12:00

© Consello Galego de Cámaras

C/ San Pedro de Mezonzo, 44- Bajo, 15702 Santiago de Compostela.

Teléfono: 981 596 120 Fax: 981 590 322

[email protected]