atrás Perfil do contratante

ACTA MESA SOBRE A

21/03/2012

ACTO DE APERTURA DO SOBRE A. CONTRATACIÓN DUN PLAN ESTRATÉXICO E DE VIABILIDADE PARA AS CÁMARAS DE COMERCIO GALEGAS. EXPEDIENTE Nº 1/2012.

© Consello Galego de Cámaras

C/ San Pedro de Mezonzo, 44- Bajo, 15702 Santiago de Compostela.

Teléfono: 981 596 120 Fax: 981 590 322

[email protected]