atrás Perfil do contratante

ACORDO DE ADXUDICACIÓN CONTRATO PLAN ESTRATÉXICO CÁMARAS GALEGAS.

23/04/2012

CONTRATACIÓN DUN PLAN ESTRATÉXICO E DE VIABILIDADE PARA AS CÁMARAS DE COMERCIO INDUSTRIA E NAVEGACIÓN DE GALICIA. EXPEDIENTE Nº 01/2012.

© Consello Galego de Cámaras

C/ San Pedro de Mezonzo, 44- Bajo, 15702 Santiago de Compostela.

Teléfono: 981 596 120 Fax: 981 590 322

[email protected]