atrás Perfil do contratante

PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS, EXPEDIENTE Nº 01/2012

27/02/2012

PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN DUN PLAN ESTRATÉXICO E DE VIABILIDADE PARA AS CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA E NAVEGACIÓN DE GALICIA, POLO PROCEDEMENTO NEGOCIADO E CON PUBLICIDADE. EXPEDIENTE Nº 1/2012.

© Consello Galego de Cámaras

C/ San Pedro de Mezonzo, 44- Bajo, 15702 Santiago de Compostela.

Teléfono: 981 596 120 Fax: 981 590 322

[email protected]